Stabilita CBD v nosné bázi - trvanlivost výrobkůUbývá s časem v konopných výrobcích obsah kanabinoidů?


Již po staletí víme, že účinky konopí na lidský organismus působí pozitivním účinkem na více úrovních. Mezi nejčastější důvody, proč lidé po konopných výrobcích sáhnou, jsou například bolesti hlavy, zvýšení apetitu, snížení nevolnosti či snížení nitroočního tlaku. Jednou z nejefektivnějších forem užívání jsou pak kanabinoidy ve formě kapek (CBD kapky, CBN kapky, atd.),  u těch je však zásadní dodržovat předepsaný způsob skladování. Proč tomu tak je, se dozvíte v tomto článku.


Krátce o kanabinoidech a jejich účincích


V konopí ze současného klinického hlediska a vědeckého poznání identifikujeme tyto nejznámější kanabinoidy – Δ9-tetrahydrokanabinol, kanabidiol, kanabinol, kanabichromen, kanabidivarin, kanabigerol; plošně známější pod zkratkami THC, CBD, CBN CBC, CBDv a CBG. Podle dříve provedených studií je dokázáno, že psychoaktivní THC působí více v kombinaci s nepsychoaktivními složkami než jen THC samo o sobě. Proto se začaly tyto nepsychoaktivní  složky izolovat a vědci vynakládají velké úsilí při studování jejich následného potenciálního využití v medicíně.


CBD je v pořadí druhou nejvíce klinicky zkoumanou látkou, která se v květech konopí nachází, a z důvodu že není pro člověka omamná, se těší čím dál větší oblibě u veřejnosti. Světová zdravotnická organizace k dnešnímu datu nemá důkazy, které by prokázaly, že by užívání tohoto kanabinoidu (například jako CBD olej či CBD kapky) mělo vyvolávat problémy související s veřejným zdravím.


Proč dbát na správné skladování konopných výrobků


Kromě studií popisujících zdravotní benefity kanabinoidů, se rozmohly také studie zkoumající potenciální degradaci látek (např. v konopné pryskyřici, CBD kapkách atd.) při různých způsobech skladování/uchovávání. Bylo zjištěno, že vystavení konopných produktů světelnému záření hraje primární roli v postupném úbytku účinných látek, nicméně faktorů podílejících se na tomto jevu bylo rozpoznáno více. S největší pravděpodobností tak šlo o jejich kombinaci.


Vědci z České republiky, přesněji z VŠCHT, se zabývali stabilitou komerčně prodávaných forem CBD. Stabilita prášku a olejového roztoku byla zkoumána po dobu jednoho roku, v různých časových intervalech. Jako nosnou bázi použili vědci olej slunečnicový. Výzkum zahrnoval jak zkoumání úbytku CBD, ale i jeho přeměnu na látky jiné. Po roce výsledky zhodnotili a přišli na to, že různé skladovací podmínky hrají opravdu velkou roli v úbytku CBD.


Prášek s obsahem 100 % CBD je v tomto případě mnohem stabilnější, i za nesprávných skladovacích podmínek, s poklesem obsahu o přibližně 10 %. Na CBD oleje byl vliv vnějších faktorů mnohem znatelnější. K nejvyšší degradaci došlo mezi 90. a 180. dnem v případě s otevřenými lahvičkami při 40 °C. Po 270 dnech čítal úbytek již celých 100 %. Vystavení světlu prokázalo, že na CBD nemá silné účinky, ale v kombinaci s dalšími faktory by mohlo proces degradace urychlit. Experiment studie také ukázal, že za těchto definovaných podmínek nebylo jako vedlejší produkt detekováno žádné THC.


Jak správně skladovat CBD oleje a CBD kapky


Dle zjištění stačí konopné výrobky pro jejich zachování skladovat v pokojové teplotě (v rozmezí 15-21 °C) a v šeru. Skvěle postačí kuchyňský kabinet či jakákoliv skříň. Není nutné vaše CBD kapky skladovat v lednici, ale pokud tak učiníte, produktu můžete potenciálně mnohonásobně prodloužit dobu spotřeby.


KOSOVIĆ, Ema, David SÝKORA a Martin KUCHAŘ. Stability Study of Cannabidiol in the Form of Solid Powder and Sunflower Oil Solution. Pharmaceutics [online]. 2021, 13(3), 412. ISSN 1999-4923. Dostupné z: doi:10.3390/pharmaceutics13030412