Rozdíly mezi CBD izolátem, celospektrálním a širokospektrální extraktem


Dnes se zaměříme na druhy konopných extraktů, vysvětlíme si rozdíly ve skladbě látek, jak na různé extrakty pohlíží zákon, jaká je bezpečnost a účinnost produktů s obsahem různých extraktů. (pozn. extrakt a výtažek jsou stejné pojmy)

Častým problémem zákazníků při výběru produktů, je špatná orientace v druzích konopných extraktů, které jsou v přípravcích použity.


Extrakty rozdělujeme je na tři základní druhy:

 1. Izolát CBD
 2. Celo-spektrální extrakt
 3. Široko-spektrální extrakt


Izolát CBD

Jde o samostatné separované CBD z konopného extraktu z pravidla v čistotě od 95 do 98%, zbylé procenta mohou tvořit zbylé kanabinoidy. Izolát má ve své původní podobě strukturu prášku, připomínající moučkový cukr. Tímto CBD izolátem se takzvaně sytí různé nosiče kterými může být – konopný olej z lisovaného semínka, olivový olej, kokosový olej, rakytníkový olej a další rostlinné oleje.

Jaké má CBD izolát pozitivní vlastnosti?

 • Je vysoce bezpečný, kontaminace toxickými látkami je vzhledem k vysoké čistotě prakticky vyloučena. Izolované CBD se proto používá ve farmaceutických přípravcích jako je například americký Epidiolex.

Jaké má CBD izolát negativní vlastnosti?

 • Na druhou stranu, jak známo látky obsažené v konopí – kanabinoidy a terpeny si vzájemně potencují účinek, a celkově zvyšují účinnost a šíři dopadu na lidský organismus. Při užívání izolovaného CBD čerpáte jen z jeho účinků.

Je CBD izolát legální?

 • Největší paradox je, že použití samotného CBD dle špatné a nedokončené regulace konopných produktů ze strany EU není dle aktuálního výkladu ani legální, ani zakázané. EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) zaujal zvláštní stanovisko, že u CBD není prokázána bezpečnost, i když Světová zdravotnická organizace již léta tvrdí opak. Ale naprosto zásadní je letošní rozhodnutí Evropského soudního dvoru, které rozhodlo, že CBD není narkotikum - o čemž jsme nedávno psali ZDE.

Poznámka

Oleje pouze s izolovaným CBD se na českém trhu prakticky nevyskytují. Každopádně existují „výrobci“ pro které je prodej těchto produktů čistě byznys, a produkty které deklarují jako širokospektrální či celospektrální, obohacují jen izolovaným CBD, čímž si šetří náklady, maximalizují zisk, a tím své zákazníky podvádějí. Pozor na ně.


Celospektrální extrakt (anglicky Fullspectrum)

Jak už plyne z definice termínu „CELO SPEKTRÁLNÍ“, jde o extrakt, ve kterém je zastoupené CELÉ SPEKTRUM kanabinoidů obsažených v konopí, a to znamená včetně omamného THC (většinou v nízkých dávkách). Tyto extrakty jsou oblíbené v USA, kde je pro jejich výrobu a distribuci vhodné legislativní podnebí. Bohužel v podmínkách členského státu Evropské unie nelze tyto výrobky legálně poskytovat k prodeji konečným spotřebitelům. EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) stanovil akutní referenční dávku (ARfD) THC na 1 μg/kg tělesné hmotnosti – laicky řečeno jedna milióntina gramu - 0,000001g.

Jaké má celospektrální extrakt/výtažek pozitivní vlastnosti?

 • V důsledku přítomnosti psychotropních kanabinoidů z podnože tetrahydrokanabinolů, ve zkratce známých jako THC, je spektrum účinků o něco vyšší než bez jeho přítomnosti. Jedná se o především o analgetický efekt, potlačení nevolnosti a nechutenství.

Jaké má celospektrální extrakt/výtažek negativní vlastnosti?

 • Celospektrální (anglicky fullspectrum) extrakt se oproti přípravkům obsahujícím izolované CBD nebo širokospektrální extrakt neliší pouze přítomností omamného THC.
 • Z pravidla jsou celospektrální extrakty získávány mnohem jednoduššími a banálnějšími extrakčními technologiemi (např. pouze ethanolová extrakce),bez použití dalších purifikačních metod, které by extrakt očišťovali nejen od THC, ale i od dalších toxických látek.
 • Může se proto stát, že takový extrakt může obsahovat nejen THC ale i rezidua těžkých kovů, pesticidů, mykotoxinů a dalších. V takovém případě může mít přípravek více škodlivého vlivu, než prospěšného – o tom si ale povíme v dalším výstupu našeho blogu, kde do hloubky rozebereme různé extrakční, purifikační a jiné rafinační metody zpracování konopné biomasy.

Je celospektrální extrakt/výtažek legální?

 • Jak bylo zmíněno výše, celospektrální extrakt z definice svého pojmu musí v určité míře obsahovat omamné THC, a z tohoto důvodu není z hlediska zákonů EU legální, a dokonce může být zdraví škodlivý. Z naší zkušenosti někteří výrobci uvádějí na trh produkty s tak „vysokým“ obsahem THC, (které sice nezpůsobí omámení) že může zvýšit jeho koncentraci v organismu do takové míry, kdy uživatel může mít pozitivní drogový test při dopravní kontrole, u doktora, případně v zaměstnání.

Poznámka

Velmi často se při hledání vhodného přípravku na internetu setkáte s výrobci, kteří uvádějí že jejich produkt je CELOSPEKTRÁLNÍ, ale zároveň neobsahuje THC. Toto tvrzení je nesmysl a oxymoron, který bohužel dokazuje, že spousta producentů nezná ani základní terminologii odvětví ve kterém působí.


Širokospektrální extrakt (anglicky Broadspectrum)

Jedná se defacto o celospektrální extrakt, který má z pravidla vyšší úroveň kvality v důsledku použití sofistikovanějších extrakčních, purifikačních a analytických metod, které umožňují extrakt očistit od omamného THC, a reziduí toxických látek. Ve výsledku obsahuje pouze prospěšné látky, které zákazníci v produktu očekávají.

Jaké má širokospektrální extrakt/výtažek pozitivní vlastnosti?

 • Konopí má specifickou schopnost absorbovat z půdy různé toxiny typu těžkých kovů, pesticidů a tím půdu čistit. Nicméně tyto látky jsou pak přítomny v biomase konopí, ze které se extrakty připravují. Výroba širokospektrálního extraktu zahrnuje nejen odstranění THC, ale i těchto pro tělo škodlivých látek. Tudíž při užívání přípravků s obsahem širokospektrálního extraktu, čerpáte jen tělu prospěšné látky.

Jaké má širokospektrální extrakt/výtažek negativní vlastnosti?

 • Jak plyne z výše uvedeného správně purifikovaný (očištěný extrakt) je nositelem pouze neomamných kanabinoidů jako jsou CBD, CBG, CBN, CBC, CBDv, CBDhq, CBL a mnohých dalších, bez přítomnosti omamého THC.

Je Jaké má širokospektrální extrakt/výtažek legální?

 • Správně připravená forma širokospektrálního extraktu, kterou naše společnost v přípravcích používá, respektuje nařízení evropské unie o tzv. "akutní referenční dávce" je v souladu s tuzemskou, i evropskou legislativou, a je tudíž legální.