Kompletní seznam všech kanabinoidů


Do dnešního dne je mediálně nejpropíranější kanabinoid CBD (cannabidiol),mnozí známe taktéž omamné kanabinoidy z řady THC a to delta-tetrahydrocannabinol 9, a jeho „bratříčka“ delta-tetrahydrocannnabinol 8. Do popředí se čím dál častěji dostávají i další neomamné kanabinoidy jako jsou CBG (cannabigerol) a CBN (cannabinol).

Nicméně jak známo, jde jen o zlomek toho, co rostlina skutečně konopí nabízí. Do dnešního dne (18.1.2021) bylo identifikováno celkově 147 různých kanabinoidních látek.

Na českém internetu nelze najít ucelený přehled těchto látek, proto Vám jejich výčet nabízíme v našem dalším redakčním příspěvku!


Seznam dosud objevených kanabinoidů

Pokud máte informace, které v tomto seznamu chybí, neváhejte nás kontaktovat na info@cannaman.cz 


Číslo

Název kanabinoidu

Zkratka

1

Cannabigerovarin

CBGV

2

Cannabigerovarinic acid

CBGVA

3

Cannabigerol

CBG

4

Cannabigerolic acid

CBGA

5

Ο-Methlycannabigerol


6

Cannabigerolic acid methylether


7

Cannabinerolic acid


8

Cannabinerol


9

Carmagerol


10

rac-6'-Epoxycannabigerol


11

rac-6'-Epoxycannabigerolic acid


12

rac-6'-Epoxycannabinerol


13

rac-6'-Epoxycannabinerolic acid


14

γ-Eudesmyl cannabigerolate


15

γ-Cadinyl cannabigerolate


16

Sesquicannabigerol


17

Deprenyl Ο-methyl cannabigerolic acid (Amorfrutin 2)


18

5-Acetyl-4-hydroxycannabigerol


19

Acetylcannabigeroquinol


20

Cannabigeroquinone


21

Abnormal cannabigerol


22

Acetyl abnormal hydrocannabigeroquinol


23

Abnormal cannabigeroquinol


24

2'-Hydroxy-1', 2'-dihydrocannabichromene (Cyclo-CBG)


25

Cannabiorcichromene


26

Cannabiorcichromenic acid


27

Chlorcannabiorcichromenic acid


28

Cannabivarichromene

CBCV

29

Cannabichromevarinic acid


30

Cannabichromene

CBC

31

Cannabichromenic acid


32

4-Acetoxycannabichromene


33

Anthopogochromenic acid


34

Confluentin


35

Daurichromenic acid


36

8'-Hydroxyisocannabichromene


37

4-Acetoxycannabichromene


38

Cannabidiorcol


39

Cannabidivarin

 CBDV

40

Cannabidivarinic acid


41

nor-Cannabidiol


42

Cannabidiol

CBD

43

Ο-Methlycannabidiol


44

Ο-Propylcannabidiol


45

Ο-Pentylcannabidiol


46

Cannabidiolic acid

 CBDA

47

CBDA-THC ester


48

Ferruginene C


49

Cannabioxepane


50

Cannabinodivarin


51

Cannabinodiol


52

Cannabifuran


53

Dehydrocannabifuran


54

trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinol

Δ-8-THC

55

trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinolic acid


56

10α-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol


57

10β-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol


58

11-Acetoxy-Δ-8-tetrahydrocannabinoic acid


59

10-Hydroxy-9-oxo-Δ-8-tetrahydrocannabinol


60

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcol


61

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcolic acid


62

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarin

THCV

63

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarinic acid


64

Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinol


65

Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinolic acid


66

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol

Δ-9-THC

67

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid A


68

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid B


69

8α-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


70

8β-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


71

8-Oxo-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


72

Ο-Propyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


73

Ο-Pentyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


74

2-Formyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol


75

β-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


76

α-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


77

Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


78

epi-Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


79

α-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


80

4-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


81

γ-Eudesmyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


82

α-Cadinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate


83

Hexahydrocannabinol


84

Hydroxy Δ-9,11-hexahydrocannabinol


85

Methylen-bis Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol (Cannabisol)


86

Tetrahydrocannabinol epoxide


87

Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol glycol (cannabiripsol)


88

6a,7,10a-Trihydroxy-Δ-9-tetrahydrocannabinol


89

Δ-9-cis-Tetrahydrocannabivarin


90

Δ-9-cis-Tetrahydrocannabinol


91

Cannabicitran (citrilidene-cannabis)

 CBT

92

Cannabiorcicitran


93

Bis-nor cannabitriol


94

Bis-nor-Cannabitriol isomer


95

10-Ο-Ethyl bis-nor cannabitriol


96

Isocannabitriol


97

Cannabitriol


98

Cannabitriol isomer


99

10-Ο-Ethyl cannabitriol isomer


100

10-Oxo-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol


101

9,10-Anhydrocannabitirol


102

Cannabiglendol


103

7,8-Dehydro-10-Ο-ethylcannabitriol


104

Δ-7-cis-Isotetrahydrocannabivarin


105

Δ-7-trans-Isotetrahydrocannabivarin


106

Δ-7-trans-isotetrahydrocannabinol


107

Bis-nor-cannabielsoin


108

Bis-nor-Cannabielsoic acid B


109

Cannabielsoin

 CBE

110

Cannabielsoic acid A


111

Cannabielsoic acid B


112

Ferruginene A


113

Ferruginene B


114

Cannabiorcicyclol


115

Cannabiorcicyclolic acid


116

Cannabicyclovarin


117

Cannabicyclol

CBL

118

Cannabicyclolic acid


119

Anthopogocyclolic acid


120

Rhododaurichromanic acid A


121

Cannabiorcol


122

nor-Cannabivarin


123

Cannabivarin

 CBV

124

nor-Cannabinol


125

Cannabinol

CBN

126

Cannabinolic acid


127

Ο-Methylcannabinol


128

Ο-Propylcannabinol


129

Ο-Penthylcannabinol


130

7-Hydroxcannabinol


131

8-Hydroxycannabinol


132

8-Hydroxcannabinolic acid


133

7,8-Dihydrocannabinol


134

4-Terpenyl cannabinolate


135

Cannabicoumaronone


136

Cannabicourmarononic acid


137

Bisnor-Cannabichromanone


138

Cannabichromanone


139

(6aR)-Cannabichromanone B


140

(6aR)-Cannabichromanone C


141

Cannabichromanone


142

Cannabimovone


143

Anhydrocannabimovone


144

Demethyldecarboxyamorfrutin A


145TetrahydrocannabiphorolTHCP
146Cannabidiphorol

CBDP

147Cannabimovone

CBM