Jak je to s různými druhy konopných extraků?


Širokospektrální či celospektrální CBD?


Co tvrdí věda?

Pokaždé, když zabředneme do diskuze o tom, zda je lepší používat kanabinoidové přípravky celospektrální, širokospektrální či izolované, dostaneme se k otázce jejich synergického efektu (v angličtině se jedná o tzv. entourage effect). Jedná se o určitou synergii látek obsažených v konopí (kanabinoidů, terpenů a flavonoidů), díky které lze údajně dosáhnout silnějšího účinku na lidský organismus. A právě doprovodný efekt konopí je hlavním argumentem pro užívání celospektrálních (nebo plnospektrálních) kanabinoidových přípravků.Co je to doprovodný efekt konopí

Jedná se o synergický vztah mezi jednotlivými složkami konopí (kanabinoidy, terpeny a flavonoidy), které mají samy o sobě omezený účinek, avšak ve vzájemné kombinaci získávají na potenci.


Někteří pěstitelé a seedbanky v USA například tvrdí, že nám určitá odrůda konopí po požití navodí stavy zvýšené kreativity zatímco jiná zase otevře bránu ke spirituálnímu uvědomění. To vše díky geneticky propracovanému rozložení poměru kanabinoidů, terpenů a flavonoidů. To alespoň tvrdí komunita kolem pěstitelů, šlechtitelů a seedbank, co na to věda?
Doprovodný efekt a věda

Konopí a produkty z něj se užívají pro medicínské účely, díky jejich mnohdy blahodárnému vlivu, který mohou mít na lidský organismus. Proto všechny legálně dostupné produkty také prochází důkladným klinickým testováním. Vědecká komunita, která se zabývá zkoumáním rostliny konopí, teorii synergického účinku doposud nepotvrzuje, a staví se k němu spíše skepticky.


Důvod je prostý, doposud nebyly provedeny ani základní medicínské studie, například formou testování různých druhů extraktů oproti placebu, které by se zaměřovaly speciálně existenci synergického efektu. Prozatím se výzkumy orientují na účinky jednotlivých izolovaných látek konopí, maximálně jejich kombinacemi. Jednoduše řečeno, neexistují výzkumem ověřená data, která by synergický efekt v konopí potvrzovala či vyvracela.Argumenty pro

Pro začátek je nutno říci, že důkazy pro to, že některé jednotlivé kanabinoidy mohou být v synergickém vztahu s jinými kanabinoidy (tzn. zvyšovat účinky mezi sebou navzájem), existují. To ale nepotvrzuje ani nevyvrací teorii o synergii mezi kanabinoidy, terpeny a flavonoidy (tedy ostatními složkami rostliny konopí) - v celém spektru, tak jak různí výrobci tvrdí.


Podpora tohoto argumentu by prozatím vychází z jedné studie, která zkoumala účinky izolovaného THC oproti extraktu z celé rostliny na tkáni napadené rakovinou prsu (in vitro) a na zvířatech. Výsledek totiž ukázal, že celospektrálním extraktu byl mnohem účinnější, co se redukce šíření tumoru týče, než extrakt samotného THC. Účinnost extraktu by přitom mohla být připisována faktu, že jeho součástí byly kromě THC také signifikantně zastoupeny CBG (cannabigerol) a THCA (kyselina tetrahydrocanabinolová). Jedná se však pouze o hypotézu, která dále nebyla zkoumána.Argumenty proti

Podle doktora Jordana Tishlera, odborníka na konopí a medika na Harvardské univerzitě, jsou tyto závěry příliš zobecněné a pro tvrzení, že ke správnému fungování CBD jsou důležité i další kanabinoidy, neexistuje dostatek vědeckých důkazů, které by synergii mezi složkami rostliny konopí jednoznačně podporovaly.

Prozatímní výzkumy naznačují, že by zde nějaká spojitost být mohla. Není však jednoznačné, jaká a mezi kterými látkami. Z toho všeho plyne, že popisky celospektrálních konopných produktů, slibující synergický efekt, nejsou podloženy solidními daty. A ačkoliv se avizované účinky mohou skutečně dostavit, stále nevíme, zda se jedná o placebo vyvolané šikovným marketérským tahem, či skutečné působení synergizujících složek konopí.Jaký extrakt používá Cannaman?

Naším cílem je vyvíjet a nabízet přípravky které kombinují:

 1. ​Bezpečnost
 2. Účinnost
 3. Soulad s legislativou

Za několik let zkušeností v tomto odvětví se nám podařilo vytvořit vytvořit komplex různých konopných surovin, díky kterým je náš kanabinoidní profil daleko potentnější, než u standardních extraktů používaných většinou firem na trhu.

Ve zkratce používáme mix konopných frakcí, destilátů a izolátu dohromady:

 1. Frakce obsahují jednotky kanabinoidů které jsou přítomny v desítkách procent (například 30% CBG, 20% CBN a 15% CBC)
 2. Destiláty obsahují jeden dominantní kanabinoid ve vyších desítkách procent (napříkladu CBD 70%, a další minoritní kanabinoidy v jednotkách procent)
 3. Izoláty jsou samostatné kanabinoidy, zpravidla v čistotě od 95% a více

Tyto suroviny dle našeho interní kalkulátoru mixujeme dohromady, k vytvoření toho kanabinoidního profilu, který je k výrobě daného produktu potřeba.

Díky tomu docílíme potentního obsahu minoritních kanabinoidů, vyloučíme přítomnost THC a různých balastních látek, které by mohli účinek produktu negativně ovlivnit.


Jaký je náš názor?

Názvy jako je fullspectrum, broadspectrum jsou na neregulovaném trhu spíše marketingové a reklamní poutače, a vyprázdněné pojmy.

V obecnosti je nejčastější význam těchto pojmů chápán takto:

 1. Plnospektrální či celospektrální (anglicky Fullspectrum), by měl být extrakt obsahující maximální počet látek přirozeně se vyskytující v konopí, čili všechny kanabinoidy i omamné THC. V praxi se ale stává, že minoritní kanabinoidy jako např. CBG, CBN, CBC atp. jsou v tak nízkém množství, že z klinického hlediska nemají na zdraví člověka žádný vliv. Taktéž je skoro u všech skutečně celospektrálních produktů riziko obsahu balastních látek, jako jsou vosky a tuky, které brání kanabinoidům prostupovat skrze tzv. sublingvální tranzitní cesty (viz grafická ilustrace níže), díky kterým se vstřebávají do organismu.

 2. Širokospektrální (anglicky Broadspectrum) je z pravidla odlišný od celospektrálního tím, že neobsahuje THC. Má čistčí charakter, a tím lepší biodostupnost (vstřebatelnost organismem).

 3. Izoláty - tyto produkty se na Českém trhu prakticky nevyskytují, ale z našich interních výzkumů víme, že značný podíl výrobků které prodejci označují jako širokospektrální nebo celospektrální, ve skutečnosti obsahují pouze CBD izolát.

  Izolát se ale dle našeho názoru zbytečně démonizuje a podceňuje. Skutečností je, že i CBD izolát může mít velice pozitivní vliv na lidský organismus. Byť skupina obtíží které může řešit je o trochu menší než u širokospektrálních produktů, a to logicky tím, že neobsahuje další kanabinoidy, které mají své specifické účinky u obtíží, které CBD řešit neumí.

Co je ale hlavní - neexistují žádné standardy definující kritéria, které musí ten který výrobce u svých produktů dodržet, aby je mohl takto označit. A už vůbec neexistují regulátoři, kteří by tyto případné standardy kontrolovali a vynucovali. Proto se běžně na trhu setkáváte s produkty obsahující například CBD izolát, nebo velmi jednoduchý CBD destilát, které jsou označené výrobcem jako fullspectrum. V opačném extrému jsou výrobci, kteří považují za vyjímečně kvalitní extrakty získané např. základním CO2 extraktem, ve kterém jsou bohužel zachované balastní látky v takovém množství, při kterém brání tělu absorbovat kanabinoidy a další blahodárné látky, pro které přípravky nakupujeme a užíváme.


Dle našich interních analýz bohužel víme, že při současném CBD boomu je na trhu 70-80% produktů obsahuje pouze standardizované CBD, přičemž další kanabinoidy či kanabinoidní kyseliny buď neobsahuje, nebo je obsahuje v tak malém množství, které nemůže mít z klinického hlediska žádný pozitivní dopad na lidské zdraví.Co si z toho všeho má vzít běžný uživatel?

Uznáváme, že tento článek může vyznít provokativně. Ale jelikož efektivnost celospektrálních extraktů, vycházející z doprovodného efektu konopí, nebyla doposud vědecky potvrzena, zůstává otázkou, zda se jejich koupě uživateli vyplatí. A i když se tento článek ani v nejmenším nesnaží relativizovat potenciálně blahodárné účinky celospektrálních extraktů na lidský organismus, faktem zůstává, že celospektrální extrakty často obsahují také THC (i když ve velmi nízkých dávkách), jehož přítomnost nemusí každému vyhovovat. Ba naopak, mohou vyvolat pozitivitu testu na drogy, například při dopravní kontrole.


Při výběru volně prodejných produktů, dbejte na reference a zkušenosti od jiných zákazníků, například na portále Heureka. A při samotném užívání bez ohledu na typ extraktu pro maximalizaci užitku především dbejte na pravidelné dávkování a vhodné skladování produktu – o kterém si můžete přečíst v našem minulém blogovém příspěvku.