Header


CBD není narkotikum, rozhodl nejvyšší Evropský soud!


Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že CBD nelze považovat za narkotikum.

Soudní dvůr Evropské unie (ESD) rozhodl, že CBD nelze považovat za narkotikum, a že na CBD produkty platí rovnocenná pravidla volného pohybu zboží mezi členskými státy jako je tomu u jiných legálních produktů. Toto rozhodnutí má zásadní pozitivní dopad pro subjekty z celého řetězce konopného odvětví od zemědělských společností, přes chemické a potravinářské provozy, po výrobce a distributory.

Soud konkrétně rozhodl, že:

  1. Výtažek z květin se v Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách z roku 1961 nepovažuje za narkotikum.

  2. Členský stát nesmí zakázat uvádění CBD legálně vyrobeného v jiném členském státě na trh, pokud je extrahováno z rostliny cannabis sativa včetně květenství.

  3. Francie musí poskytnout vědecký důkaz o nebezpečnosti a rizicích CBD, pokud se rozhodne zachovat svůj současný zákaz uvádění na trh produktů obsahujících CBD.

„Rozhodnutí soudu vytváří závazný precedens s celo-evropským dosahem: jeho výklad práva EU je závazný pro evropské instituce - včetně Evropské komise - a bude vyžadovat, aby ostatní členské státy EU revidovali svá regulační pravidla platná pro uvádění přírodních CBD na trh“ uvedla Eveline Van Keymeulen, vedoucí pařížské advokátní kanceláře Allen & Overy, Life Sciences Regulatory and Cannabis practices, která v případu zastupovala jednoho z obžalovaných.

To je důležité v kontextu samostatného vývoje loni v srpnu, kdy Evropská komise vydala překvapivý „předběžný závěr“, že CBD a další neléčivé přírodní konopné extrakty by měly být považovány za narkotika.


Velký skok pro konopný sektor, a ještě větší pro spotřebitele

Francouzské zákony regulující konopí a produkty z něj, jsou považované za jedny z nejpřísnějších v EU - zakazují uvádění produktů CBD na trh a omezují produkci konopí pouze na vlákninu a semena; zpracování celé rostliny není povoleno, což znemožňuje extrakci CBD, které je koncentrováno v květenství rostliny.

Na Francii odborné konopné instituce poukazovali jako na příklad problémů spojených s tím, že právní předpisy EU nejsou nastaveny jasně a zřetelně tak, aby členským státům a výrobcům umožňovali jejich správný výklad, a ten následně přenášet do praxe. Nejasná pravidla EU týkající se CBD, neustále způsobovala zmatek mezi regulujícími orgány v členských státech. Náhlé změny zákonů regulujících CBD přípravky zasáhly legální obchod s konopím po celé Evropě, obvykle v důsledku samolibého výkladu evropského práva místními úředníky.

"Je to velký den pro konopný průmysl," řekl Daniel Kruse, prezident Evropské asociace průmyslového konopí (EIHA).

"Jsme si jisti, že toto rozhodnutí bude přínosem pro celý sektor, který je již nějakou dobu omezen předsudky a restriktivními interpretacemi, které nejsou orientovány na ekonomický růst," uvedl Sergio Martines, generální ředitel Canapar Corp., italský výrobce CBD produktů.

Další články: